Założenie zespołu

Zespół został założony w 1947 roku przez mieszkańca Krzemienicy Józefa Kluza, autora scenariusza wesela wiejskiego z XIX wieku napisanego w 1946 roku, na którym oparty jest repertuar zespołu prezentowany w kraju i zagranicą. Zapisu nutowego dokonała Julia Turzyńska, miejscowa nauczycielka. W swoim bogatym dorobku posiada liczne nagrody i wyróżnienia.

Osiągnięcia

Jest laureatem głównych nagród w siedmiu liczących się ogółnopolskich konkursach i festiwalach folklorystycznych ( Mielec 1970, Tarnów 1994, Kadzidło na Kurpiach 2007, Łowicz 2007, Węgrów 2009, Rzeszów 2012, Kielce 2014 ). Ponadto w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego pierwsze miejsce w kategorii Par tanecznych zdobyli Marta i Zenon Buk. Uhonorowany przez PZPiT Mazowsze statuetką "Kryształowego Anioła" za wieloletnią współpracę zapoczątkowaną w 1963 roku (m in. wspólny koncert w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie oraz warsztaty taneczne). Od 1987 roku zespół posiada Artystyczny Znak Jakości nadany przez Wojewódzki Departament Kultury w Rzeszowie.

Zespół za granicą

Kilkakrotnie zespół występował dla młodzieży z całego świata szkolącej się na przyszłych choreografów w ramach Czteroletniego Studium Choreograficznego przy Politechnice Rzeszowskiej, a także dla uczestników 35 Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Łańcucie. Wystepował wielokrotnie na Festiwalach Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Koncertował na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Hiszpanii i w Rumunii. Przyjmował u siebie zespoły z tych krajów, a także z Francji.

Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Za całokształt działalności zespół otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 roku wydany został album w opracowaniu zbiorowym pod przewodnictwem Alicji Haszczak pt. "Wesele Krzemienickie", którego współautorami m in. kierownicy zespołu. W grudniu 2010 roku zespół przyjęto do Światowej Organizacjii CIOFF z siedzibą w Paryżu i od tego czasu zespół posiada certyfikat do reprezentowania Polskiej sekcji CIOFF w kraju i zagranicą. W lutym 2016 roku zespół został poddany ponownej weryfikacji przez ekspertów polskiej Sekcji CIOFF,w wyniku czego uzyskał przedłużenie certyfikatu na kolejne 5 lat.

Kierownicy zespołu

Od początku zespołem kierowali:

 • Józef Kluz
 • Stanisława Kluz
 • Janina Panek
 • Zygmunt Kluz
 • Zenon Buk i Walerian Buk 

Udział w wystawach, festiwalach, konkursach

 1. Obchody 1000 lecia Państwa Polskiego w Łańcucie,2 lutego 1961 r.
 2. "Dni Oświaty, Ksiązki i Prasy" w Łańcucie, na których obecny był ówczesny wiceminister Kultury i Sztuki i artysta sceny polskiej - Wojciech Siemion, 3 maja 1963 r.
 3. Wojewódzka Scena Amatora połączona z Ogólnopolską Konferencją Folklorystyczną Regionu Rzeszowskiego, 2-4 grudnia 1972 r.
 4. Wojewódzkie Konfrontacje Artystyczne w Krośnie z okazji 25 lecia WDK w Rzeszowie, Nagroda Główna, 1973 r.
 5. Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej "Artama 78" w Rzeszowie. Maj 1978 r. - II Nagroda,
 6. IV Międzywojewódzki Konkurs "Praca w obrzędach i zwyczajach" w Rzeszowie. 2 grudnia 1978 r.
 7. II Konkurs na Tradycyjny Taniec Ludowy w Rzeszowie, grudzień 1982 r.
 8. Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie- udział w koncercie galowym, lipiec 1983 r.
 9. Wspólny występ w koncercie galowym z PZLPiT Mazowsze w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki podczas XXXI Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego "Apimondia 87" w Warszawie. 1987
 10. V Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, 24 listopada 1988 r.
 11. VII Wojewódzki Koncert Kapel "Na Ludową Nutę" w Rzeszowie, 1988 r. - I Nagroda
 12. VII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, III Nagroda, 8 czerwca 1990 r.
 13. Wojewódzkie Eliminacje do VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Tańca Ludowego w Rzeszowie, 5 maja 1991 r.- I Miejsce
 14. VIII Ogólnopolski Przegląd Tańca Ludowego w Rzeszowie, 9 czerwca 1991 r.- III Nagroda
 15. Występy w Tarnopolu i Krzemieńcu na Ukrainie, 10 października 1991 r.
 16. XII Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne w Tarnowie o "Pawie pióro i gliniany dzban",1994 r.- I Nagroda
 17. 50-lecie działalności zespołu "Wesele Krzemienickie", 18 października 1997 r.
 18. XIV Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, 25 października 1998 r. -II Nagroda
 19. XI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów, przedstawienie tańców "swatowskich" i "sąsiedzkich", 24 lipca 1999 r.
 20. Ogólnopolskie Seminarium "Tańce Ziemi Rzeszowskiej" - spotkanie choreografów z Polski z zespołem z Krzemienicy, 28 listopada 2003 r.
 21. XIII Światowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Rzeszów 2005", zespół prezentuje się podczas występu galowego. 2 sierpnia 2005 r.
 22. Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego, Łańcut 2006
 23. Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego "Karikara - Notara" na Węgrzech, 20-22 października 2006 r.
 24. XIX Wojewódzki Konkurs "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" w Tyczynie, 22 kwietnia 2007 r. Nagroda i wyróżnienie
 25. VIII Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnychw Kadzidle na Kurpiach, I Nagroda, 16-17 czerwca 2007 r.
 26. VI Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne w Łowiczu, 30 czerwca - 1 lipca 2007 r. Nagroda Główna "Łowicki Pasiak"
 27. Warsztaty Choreograficzne dla polonii z całego świata w ramach 4 letniego Studium Choreograficznego przy Politechnice Rzeszowskiej, 21 lipca 2007 r.
 28. XX Wojewódzki Konkurs "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" w Giedlarowej, 19-20 kwietnia 2008, - wyróżnienie I stopnia
 29. Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych " Vesel' ci swadzba" w Spiskim Stvrtku na Słowacji, czerwiec 2008 r.
 30. XIII Ogólnopolski Festiwal Obrzędów Weselnych "Noc Kupały - Sobótkowe Gody" - Węgrów 2009, 19-20 czerwca 2009 r. - Grand Prix za najlepszą, wszechstronną prezentację obrzędu weselnego oraz trzecie miejsce w katagorii - specjalności kuchni weselnej
 31. Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie, Łańcut 5 i 21 lipca 2009 r.
 32. "Wesele Podkarpackie" - IV edycja Rymanów Zdrój,9 sierpnia 2009 r.
 33. Światowe Dni Turystyki, Medynia Głogowska wrzesień 2009
 34. V Festyn Bacowski Leśnica Groń w ramach cyklu imprez tatrzańskich "Tatrzańskie Wici", 12 września 2010 r.
 35. Festiwal Kultur i Kresowego Jadła - Lubaczów 2009 r.
 36. "Wesele Podkarpackie" - V edycja, Rymanów Zdrój, Lipiec 2010 r
 37. Weryfikacja programu zespołu przeprowdzona przez ekspertów Polskiej Sekcji Stowarzyszenia CIOFF w dniu 5 grudnia 2010 r.,w  wyniku której zespół został przyjęty w poczet członków stowarzyszenia i otrzymał certyfikat do reprezentowania polskiej Sekcji CIOFFw kraju i zagranicą
 38. XXVII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, Rzeszów 2011 r. - III Nagroda Marta i Zenon Buk
 39. "Wesele Podkarpackie" VI edycja, Rymanów Zdrój, lipiec 2011 r.
 40. XVIII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, Rzeszów 2012 r.- I Nagroda w kategorii grup tanecznych
 41. Międzynarodowy Festiwal " Costa Barcelona Music Festival"-Hiszpania 2012 r.
 42. "Wesele Podkarpackie"- VII edycja, Rymanów Zdrój, lipiec 2012 r.
 43. VII Regionalny Przegląd Tańca Ludowego "Gacok", Gać 2013 r.-II Nagroda w kategorii zespoły taneczne i II Nagroda w kategori par tanecznych Marta i Zenon Buk
 44. XXIX Ogólnopolski Festiwal Tradycyjnego Tańca Ludowego, Rzeszów 2013 r.- III Nagroda w kategorii grupy taneczne oraz I Nagroda w kategorii par tanecznych Marta i Zenon Buk
 45. Koncert "Rodacy rodakom" Lwów i Brzuchowice, październik 2013 r.
 46. "Wesele Podkarpackie" - VIII edycja, Rymanów Zdrój, lipiec 2013 r.
 47. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej, Kielce 2014 r.- II Nagroda
 48. "Wesele Podkarpackie" - IX edycja, Rymanów Zdrój, lipiec 2014 r.
 49. XIII Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików 2015 r. - wyróżnienie
 50. "Wesele Podkarpackie" - X edycja, Rymanów Zdrój, lipiec 2015 r.
 51. XXVII Wojewódzki Konkurs "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje", Rzeszów-Giedlarowa 2015 r.-wyróżnienie
 52. IX Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego, czerwiec 2015 r. -II nagroda w kat. grup tanecznych oraz I Nagroda w kat. par tanecznych Dorota Dec i Walerian Buk
 53. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny " King of Tress" -XIV edycja, Rumunia, sierpień 2015 r.